Produkty wiodących producentów
Aktualny wyświetlacz dostępności
Lokalna obsługa klienta w Twoim języku    

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Ochrona danych osobowych w skrócie

 

Informacje ogólne

 

Poniższe informacje dają proste spojrzenie na to, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe są to wszystkie dane, za pomocą których można zidentyfikować konkretną osobę. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w przedstawionej poniżej polityce prywatności.

Polityka prywatności PDF


Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej


Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?


Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej prowadzi administrator strony internetowej. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej tej strony internetowej.


W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?


Po pierwsze Twoje dane są gromadzone, jeśli nam je przekazujesz. Mogą to być np. dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.
Inne dane są automatycznie gromadzone przez nasze systemy IT podczas wizyty na stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina otwarcia strony). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie, gdy tylko wejdziesz na naszą stronę internetową.


W jakim celu używamy Twoich danych?


Część danych jest gromadzona, aby zagwarantować bezbłędne udostępnianie strony internetowej. Inne dane mogą być używane do analizy zachowania użytkownika.


Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?


W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji na temat pochodzenia, odbiorców i celu gromadzenia Twoich danych osobowych. Ponadto masz prawo do żądania skorygowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tej sprawie oraz w razie innych pytań dotyczących ochrony danych możesz w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w stopce redakcyjnej. Ponadto przysługuje Ci prawo do złożenia skargi we właściwym urzędzie nadzoru.


Narzędzia do analizowania i narzędzia dostawców zewnętrznych


Twoje zachowanie podczas surfowania przy wizycie na naszej stronie internetowej można analizować statystycznie. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania przebiega z reguły anonimowo, zachowanie podczas surfowania nie umożliwia identyfikacji użytkownika. Użytkownik może cofnąć/zmienić zgodę na pliki cookie, sprzeciwić się analizie lub zapobiec jej poprzez zaprzestanie korzystania z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się w poniższej polityce prywatności.


2. Informacje ogólne i obowiązkowe


Ochrona danych


Administratorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do zagadnienia ochrony Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszą polityką prywatności.


Kiedy korzystasz Ciebie z tej strony internetowej, są gromadzone różne dane osobowe. Dane osobowe są to dane, za pomocą których można zidentyfikować konkretną osobę. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia ona również, jak i w jakim celu się to odbywa.


Zwracamy uwagę na to, że przesyłanie danych w Internecie (np. podczas komunikacji e-mailowej) może wykazywać luki bezpieczeństwa. Kompletna ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.


Informacja o podmiocie odpowiedzialnym


Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:


Krannich Solar Sp z o.o

ul. Św. Mikołaja 19

50-128 Wrocław


Telefon: +48 61 415 85 30 / 61 415 85 27

E-mail: info@pl.krannich-solar.com


Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e mail itp.).


Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych


Wiele procesów przetwarzania danych osobowych jest możliwych wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać już udzieloną zgodę. Wystarczy do tego niewymagające specjalnej formy powiadomienie nas e-mailem. Odwołanie nie narusza legalności przetwarzania danych osobowych wykonanego do momentu odwołania.


Prawo do złożenia skargi we właściwym urzędzie nadzoru


W razie naruszenia prawa ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do złożenia skargi we właściwym urzędzie nadzoru. Lista inspektorów ochrony danych osobowych oraz ich dane kontaktowe znajdują się pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Europa/Europa-node.html;jsessionid=56D439759EAECE5F61046A2D4C4571E6.intranet231


Szyfrowanie SSL lub TLS


Niniejsza strona ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przesyłania poufnych treści, jak na przykład zamówienia lub zapytania, które są wysyłane do nas jako administratora strony, używa kodowania SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu w przeglądarce zmienia się z „http://” na „https://” a w wierszu przeglądarki widoczny jest symbol kłódki.


Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, to dane, które nam przekazujesz, nie mogą być przeczytane przez osoby trzecie.


Informacja, blokowanie, usuwanie


W ramach obowiązujących przepisów prawnych masz w każdej chwili prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o zgromadzonych Twoich danych osobowych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu przetwarzania oraz w razie potrzeby do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tej sprawie oraz w razie innych pytań dotyczących danych osobowych możesz w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w stopce redakcyjnej.


Okres przechowywania

 

Zasadniczo przechowujemy Państwa dane tak długo, jak długo jest to konieczne ze względu na określony cel przetwarzania danych lub tak długo, jak długo mamy uzasadniony interes w dalszym przechowywaniu danych. Usuwamy dane użytkownika, gdy nie są one już potrzebne do tych celów lub gdy użytkownik skorzysta z prawa do odwołania lub sprzeciwu, z wyjątkiem danych, które muszą być nadal przechowywane w celu wypełnienia zobowiązań prawnych (np. okresy przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym i handlowym). Po upływie okresów przechowywania odpowiednie dane są rutynowo usuwane.

Brak zgody na e-maile reklamowe

 

Przekazywanie danych odbiorcom w krajach trzecich

 

Możemy również przekazywać dane osobowe do odbiorców znajdujących się poza EOG (tzw. państwa trzecie), np. do odbiorców w USA (brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony). Przekazywanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub odpowiednich gwarancji. Pod adresem podanym w stopce redakcyjnej można uzyskać informacje o odbiorcach w krajach trzecich oraz kopię uzgodnionych ustaleń w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych.

 

Brak zgody na e-maile reklamowe


Niniejszym nie wyrażamy zgody na używanie danych kontaktowych, które są opublikowane w ramach obowiązku zamieszczenia stopki redakcyjnej, w celu przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, których w sposób wyraźny nie zamówiliśmy. Administratorzy stron zastrzegają sobie kategorycznie prawo do podjęcia kroków prawnych w razie niezamówionego przysyłania materiałów reklamowych, przykładowo w formie spamu.

 
3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej


Pliki cookie


Strony internetowe korzystają częściowo z tzw. plików cookie. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane w komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.


Większość używanych przez nas plików cookie to tzw. „sesyjne pliki cookie”. Po zakończeniu wizyty na stronie internetowej są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas kolejnej wizyty.


Możesz ustawić przeglądarkę w taki sposób, żeby otrzymywać informację o umieszczeniu plików cookie, wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie tylko w indywidualnym przypadku, wykluczyć przyjęcie plików cookie w określonych przypadkach lub wykluczyć je generalnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie może nastąpić ograniczenie funkcjonalności tej strony internetowej.


Pliki cookie, które są niezbędne do zrealizowania elektronicznego procesu komunikacji lub udostępniania określonych, pożądanych przez Ciebie funkcji (np. funkcja koszyka na zakupy), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego udostępniania swoich usług. Jeśli są zapisywane inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizowania Twojego zachowania podczas surfowania w Internecie), to są one osobno opisane w niniejszej polityce prywatności.

Pliki logowania na serwerze


Administrator stron gromadzi i zapisuje automatycznie informacje w tzw. plikach logowania na serwerze, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • stosowany system operacyjny
  • referencyjny URL 
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp 
  • godzina zapytania serwera 
  • adres IP

Nie dokonuje się łączenia tych danych z innymi źródłami danych.


Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu. Mamy uzasadniony interes w optymalizacji naszej strony internetowej poprzez pliki dziennika serwera.


Formularz kontaktowy


Jeżeli przesyłasz nam zapytania za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza kontaktowego wraz z podanymi tam danymi kontaktowymi są zapisywane w celu przetworzenia zapytania i na wypadek pojawienia się dodatkowych pytań. Danych tych nie przekazujemy dalej bez Twojej zgody.


Przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz odwołać tę zgodę w każdej chwili. Wystarczy do tego niewymagające specjalnej formy powiadomienie nas e-mailem. Odwołanie nie narusza legalności procesów przetwarzania danych osobowych wykonanych do momentu odwołania.


Dane podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu zgłoszenia żądania ich usunięcia, odwołania Twojej zgody na zapisywanie danych lub gdy przestanie istnieć cel ich zapisywania (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Obowiązujące uregulowanie prawne - zwłaszcza okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.


Rejestracja na seminarium

Jeśli zarejestrują się Państwo na jedno z naszych seminariów lub webinarów za pomocą formularza rejestracyjnego, Państwa dane z formularza rejestracyjnego, w tym dane kontaktowe, które Państwo tam podadzą, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia rejestracji i przeprowadzenia seminarium/webinaru. Przekazujemy te dane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji seminarium/webinarium.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można odwołać w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas e-mailem. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które zostały przeprowadzone do momentu odwołania.

Dane, które podałeś w formularzu rejestracyjnym, pozostaną u nas, dopóki nie zażądasz ich usunięcia, nie cofniesz zgody na ich przechowywanie lub dopóki nie ustanie cel przechowywania danych (np. po przeprowadzeniu seminarium/webinarium i wysłaniu dokumentów seminaryjnych). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy zatrzymywania danych - pozostają nienaruszone.

 

Rejestracja na tej stronie internetowej


Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji. Podanych w tym celu danych używamy tylko w celu korzystania z danej oferty lub usługi, której dotyczyła rejestracja. Obowiązkowe dane, o które pytamy podczas rejestracji, należy wprowadzić kompletnie. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.


W przypadku ważnych zmian, przykładowo dotyczących zakresu oferty lub niezbędnych zmian technicznych, korzystamy z podanego przy rejestracji adresu e-mail, aby tą drogą poinformować Cię o wprowadzonych zmianach.


Przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać udzieloną przez siebie zgodę. Wystarczy do tego niewymagające specjalnej formy powiadomienie nas e-mailem. Odwołanie nie narusza legalności już wykonanego przetwarzania danych osobowych.


Dane zgromadzone podczas rejestracji są przez nas przechowywane, dopóki użytkownik jest zarejestrowany na stronie internetowej, a następnie są usuwane. Wymagane prawem terminy przechowywania pozostają nienaruszone.


Przetwarzanie danych (dane dotyczące klientów i umów)


Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko, jeśli są konieczne do ustanowienia, ukształtowania treści lub zmiany stosunku prawnego (dane zasobowe). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy lub czynności przedumownych. Dane osobowe dotyczące korzystania z naszych serwisów internetowych (dane użytkowe) są przez nas gromadzone, przetwarzane i używane tylko, o ile jest to niezbędne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi lub dokonać rozliczenia.


Zgromadzone dane osobowe klientów są usuwane po zakończeniu zlecenia lub zakończeniu stosunku handlowego. Wymagane prawem terminy przechowywania pozostają nienaruszone.


Przekazanie danych po zawarciu umowy


Dane osobowe przekazujemy stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy, przykładowo firmie, której powierzono dostawę towaru lub instytucji kredytowej, której powierzono obsługę płatności. Danych wykraczających poza ten zakres nie przekazujemy lub przekazujemy wyłącznie wówczas, gdy wyraźnie zgodzisz się na przekazanie. Nie przekazujemy Twoich danych stronom trzecim bez wyraźnej zgody, np. w celach reklamowych.


Podstawę dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy lub czynności przedumownych.


4. Narzędzia analityczne i reklama


Google reCAPTCHA

Ta strona korzysta z funkcji usługi captcha Google reCAPTCHA. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Google reCAPTCHA służy do sprawdzenia, czy dane na naszej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym, rejestracji na seminarium lub rejestracji na newsletter) zostały wprowadzone przez osobę, czy też przez maszynę i program automatyczny. W tym celu Google reCAPTCHA analizuje zachowanie osób odwiedzających stronę internetową na podstawie różnych cech. Analiza rozpoczyna się automatycznie po wejściu osoby odwiedzającej stronę internetową. W celach analitycznych Google reCAPTCHA analizuje różne informacje (np. adres IP, adres URL odsyłającego, informacje o systemie operacyjnym, pliki cookie, instrukcje wyświetlania i skrypty, zachowanie użytkownika, czas spędzony na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

 

Analiza Google reCAPTCHA działa całkowicie w tle. Osoby odwiedzające naszą stronę internetową nie są informowane o tym, że przeprowadzana jest analiza.

 

Podstawą prawną dla korzystania z Google reCAPTCHA jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w ochronie naszej strony internetowej przed nadużyciami, botami i oprogramowaniem spamowym. Jeśli uzyskano zgodę na przetwarzanie danych przez Google reCAPTCHA, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Dalsze informacje na temat Google reCAPTCHA oraz polityki prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

Google Analytics


Ta strona internetowa korzysta z funkcji serwisu analiz internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


Google Analytics używa tak zwanych plików cookie. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące używania przez Ciebie tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.


Zapisywanie plików cookie serwisu Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej oferty internetowej, jak i reklamy. Jeśli uzyskano zgodę na przetwarzanie danych przez Google Analytics, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Możesz wyłączyć zapisywanie plików cookies przez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie będzie możliwe korzystanie w pełnym zakresie z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto możesz również zablokować zapisywanie wygenerowanych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej (łącznie z Twoim adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną w poniższym linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

Więcej informacji o postępowaniu z danymi użytkowników przez Google Analytics znajduje się w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.


5. Newsletter

 

Jeśli chcesz otrzymywać oferowany na tej stronie newsletter, potrzebujemy Twojego adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam na sprawdzenie, że jesteś posiadaczem podanego adresu e-mail i zgadzasz się na przyjmowanie newslettera. Inne dane nie są gromadzone lub są gromadzone tylko dobrowolnie. Z danych tych korzystamy wyłącznie w celu wysłania zamówionych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.


Przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę udzieloną na przechowywanie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystanie do wysłania newslettera możesz odwołać w każdej chwili, przykładowo za pomocą linka „Usuń” w newsletterze. Odwołanie nie narusza legalności już wykonanych procesów przetwarzania danych.


Dane podane przez Ciebie w celu abonowania newslettera są przechowywane przez nas do momentu ich usunięcia przez Ciebie z newslettera i usuwane po rezygnacji z otrzymywania newslettera. Dane, które przechowujemy do innych celów (np. adresy e-mailowe związane z członkostwem) nie zostają przez to naruszone.


6. Wtyczki i narzędzia

YouTube


Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek administrowanej przez Google strony YouTube. Dostawcą stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.


Kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażoną we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje przy tym informację, które z naszych stron odwiedziłeś.


Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwiasz YouTube przyporządkowanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz tego uniknąć przez wylogowanie się ze swojego konta na YouTube.


Korzystanie z YouTube ma na celu odpowiednią prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli uzyskano zgodę na przetwarzanie danych przez YouTube, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.


Więcej informacji o postępowaniu z danymi użytkowników znajduje się w polityce prywatności YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de.  


Google Maps


Ta strona korzysta z serwisu mapowego Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Te informacje są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma żadnego wpływu na to przekazywanie danych.


Korzystanie z Google Maps ma na celu odpowiednią prezentację naszych ofert online i łatwe znajdowanie miejsc podawanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli uzyskano zgodę na przetwarzanie danych przez Google Maps, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.


Więcej informacji o postępowaniu z danymi użytkowników znajduje się w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de.